គ្រឹះស្ថានអង្គរប្រកាសថា ចំណូលដែលបានពីការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានចំនួនជិត៩លានដុល្លារអាម៉េរិក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —