ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង និងលោកជំទាវ អញ្ជើញអភិសេករូបសំណាកព្រះនាងគង្ហីង នៅរង្វង់មូលវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យ រាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីអភិសេករូបសំណាក ព្រះនាងគង្ហីង នៅរង្វង់មូលវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន