មហាឧបាសិកា ប៊ុន សាងលី ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារជា « អ្នកឧកញ៉ា ព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកា ធម្មញ្ញាណវិវឌ្ឍនា ប៊ុន ស៊ាងលី »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ២០១៩ —