រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចៀសចរាចរជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីអភិសេករូបសំណាកនាងគង្ហីង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩​ —