អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី វឌ្ឍនភាពជាតិ និងការបែងចែកភាគលាភដោយសមធម៌ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅនៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —