ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើលិខិតជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការគាំនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩​ —