ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ផ្ញើសារអបអរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចទទួលបានពាន « ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអភិបាលកិច្ចល្អ »

AKP កំពត ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —