អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនសត្វដំរីមួយចំនួនចេញពីរមណីយដ្ឋានអង្គរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ២០១៩ —