ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អញ្ជើញចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលទានអំបុក ថែជាតិ សាសនា និងព្រះមហាក្សត្រ នៅខេត្តកំពង់ចាម

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលទានអំបុក ថែជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ នៅខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឆាយ មុត