អបអរសាទរខួបលើកទី៦៦ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ (៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣- ៩ វិច្ឆិកា ២០១៩)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩–