ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្តែងការសោកស្តាយជាខ្លាំង ចំពោះការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩–