ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលជួបសម្ភាសន៍ ស្តីពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម កម្ចាត់ដំណឹងក្លែងក្លាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) និង ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលជួបសម្ភាសន៍ ស្តីពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម ដើម្បីកម្ចាត់ដំណឹង ក្លែងក្លាយ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា