រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ សំណាញ់ ជាឧបករណ៍នេសាទបែបបុរាណ សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —

សំណាញ់ គឺជាឧបករណ៍នេសាទបែបប្រពៃណីមួយ ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់តាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះសម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារ។

ដោយ ផែន រតនៈ