ក្បួនធម្មយាត្រា ៥ដែនដី និមន្ត និងអញ្ជើញបន្តដំណើរពីខេត្តឌៀនបៀនភូ ប្រទេសវៀតណាម ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងហ្លួងប្រាបាង ប្រទេសឡាវ

AKP ហ្លួងប្រាបាង ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —

ក្បួនធម្មយាត្រា ៥ដែនដី និមន្ត និងអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តហ្លួងប្រាបាង (Luang Prabang) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ បន្ទាប់ចាកចេញពីខេត្តឌៀនបៀនភូ (Dien Bien Phu) នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នាថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ក្រុមការងារធម្មយាត្រា ៥ដែនដី