រូបថតឯកសារ៖ អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២៨ នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស (២៣ តុលា ១៩៩១ – ២៣ តុលា ២០១៩)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —