សមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែត នឹងរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់របបសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៥ នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់១

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ —