អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជូនដំណឹងពី ការបិទចរាចរណ៍ ឡើង-ចុះ វង់ទស្សនាជាន់ទីបី នៃប្រាសាទបាយ័ន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា   ឆ្នាំ២០១៩ —