ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី សុក្រឹតភាព និងភាពទទួលយកបាន នៃលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —