រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទុករយៈពេល១០ថ្ងៃ ដល់លោក ចក់ សារ៉ាន់ និងភរិយា ដែលបានសាងសង់របងរំលោភលើដីកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃ ដោយ ត្រូវរុះរើរបងដោយខ្លួនឯង និងត្រូវប្រគល់ដីកាន់កាប់ខុសច្បាប់មករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —