អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —