ក្រសួងបរិស្ថានអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំចូលរួមទិញដីឡូតិ៍តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ឡុង វុទ្ធី នៅក្នុងស្រុកសំឡូត ខេត្ដបាត់ដំបង ជាដាច់ខាតពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —