ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជា និងជាអគ្គលេខាធិការរង សហព័ន្ធបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន (UMA) ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងរាយការណ៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យ លោក សុខ សុវណ្ណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជា និង ជាអគ្គលេខាធិការរង សហព័ន្ធបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន (UMA) ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការ គួរសម និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានដែលបានធ្វើកន្លងមក នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា