អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្ងែងការណ៍ឆ្លើយតបនឹងអ្នកនាំពាក្យការបរទេសអាម៉េរិក ដែលទាមទារឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងលោក កឹម សុខា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —