ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសថា លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំនេះ បេក្ខជនប្រឡងជាប់មានចំនួន៧៩.០៥២នាក់ ស្មើនឹង៦៨.៦២ភាគរយ ក្នុងនោះ និទ្ទេស A មានចំនួន៤៤៣នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —