ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញានេះ បណ្ដាខេត្ដ និងរាជធានីស្ទើរទូទាំងប្រទេស នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតបង្គួរ ទៅច្រើន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —