ក្រសួងអប់រំ នឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នារសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ដកណ្ដាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —