សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ជ្រើសរើសយក លោកស្រី Megan Hirst ជាសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិថ្មី តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —