ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្រមានពីការហក់ឡើងកម្ពស់ទឹក នៅស្ថានីយជលសាស្រ្ដស្ទឹងសែន ខេត្តព្រះវិហារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —