ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញាខាងមុខ បណ្ដាខេត្ដ ក្រុងនានា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីមធ្យមទៅច្រើន ដោយសារតែកម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួលរងនូវជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ ដែលអូសបន្លាយលើប្រទេសថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ ឆ្នាំ២០១៩ —