ឯកឧត្តមបណ្ឌិត មហាធា មហាម៉ាត់ នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី និងលោកជំទាវ នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញមក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ចផ្លូវការ​នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ០២-០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —