ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីលាងសាយភោជន៍ពេលល្ងាច ដែលរៀបចំដោយប្រធានាធិបតីទីម័រឡេស្តេ

AKP ឌីលី ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីលាងសាយភោជន៍ពេលល្ងាច ដែល រៀបចំដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិតFrancisco Guterres Lú Olo ប្រធានាធិបតីទីម័រឡេស្តេ និងលោកជំទាវ នាល្ងាចថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខណៈឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី២០ នៃការធ្វើ ប្រជាមតិរបស់ប្រជាជនទីម័រឡេស្តេ នៅទីក្រុងឌីលី ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ