ឥទ្ធិពលនៃព្យុះទី១២ ឈ្មោះ Podul បណ្តាលឱ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ដែលអាចនាំឱ្យទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងជិតដល់កម្រិតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —