អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បំភ្លឺអំពីប្រតិបត្តិការក្នុងការពន្លត់ និងសង្គ្រោះអគ្គិភ័យឆេះសិប្បកម្មផលិតពូក កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា កន្លងទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ —