អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី “មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងផលប៉ះពាល់” នៅថ្ងៃទី២៩ សីហា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —