ក្រសួងធនធានទឹក ប្រាប់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះល្បឿននៃការហក់ឡើងនៃទឹកទន្លេ ចៀសវាងជួបគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុផ្សេងៗ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —