ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ្ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យកែលម្អចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យកែលម្អចុងក្រោយ លើសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា