ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាប និងអនុរក្ស អញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាប និងអនុរក្ស ព្រមទាំងមេប្រយោគ អញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ