ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA) អំពីការចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិន ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅប្រទេសចិនវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —