ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែសីហានេះ បណ្ដាខេត្ដនៅភាគខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាម នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យម និងបណ្ដាខេត្ដនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ ភ្លៀងនឹងអាចធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —