អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី « បច្ចុប្បន្នភាពគ្រោះទឹកជំនន់ » និង « ការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាក ការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត និងកម្មករ »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល និងដោយមាន​ការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្រមទាំងតំណាង ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អញ្ជើញ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី « បច្ចុប្បន្នភាពគ្រោះទឹកជំនន់ » និង « ការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់ សម្រាក ការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត និងកម្មករ » ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ