ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ LaRet Store កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —