អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគ្រោះទឹកជំនន់ និងការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្ដីរាជការ កម្មករ និយោជិត នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហាខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —