រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —