ក្រសួងធនធានទឹក លើកឡើងថា ទឹកជំនន់លិចលង់នៅខេត្ដព្រះសីហនុ គឺបណ្ដាលមកពីបាតុភូតធម្មជាតិដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់គំហុកជាប់ៗគ្នាក្នុងកម្រិតខ្លាំងមានបរិមាណរាប់រយមីលីម៉ែត្រស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហាមក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —