ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុ បង្កឱ្យមានភ្លៀង ខ្យល់ ជាពិសេសបណ្ដាខេត្ដស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាម ដែលបរិមាណភ្លៀងនឹងកើនឡើងខ្លាំង អាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —