រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ អាហាររសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនប្រភេទ អាចរកបានដោយងាយនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —

អាហារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ តម្លៃសមរម្យ អាចរកបានដោយងាយនៅតាមដងផ្លូវ ចេញទៅកាន់ខេត្តនានា នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រូបថត៖ ផាវ ប៊ុនធី ហេង បញ្ញា និង ឯល វឌ្ឍនៈ