អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ចាត់ទុកការចេញផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសខ្លះ គឺជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុត និងបំភ្លៃបែបអវិជ្ជមានអំពីកម្ពុជា ដែលមានចរិកនយោបាយមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —