អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីសារព័ត៌មានក្លែងក្លាយ អន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដាខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —