កម្ពុជា និងម៉ូណាកូ ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម ស្ដីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —