ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យនិសិត្សអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ចំនួន២៤នាក់ ចូលជួប និងផ្តល់អនុសាសន៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ដែលត្រូវទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ចំនួន២៤នាក់ ចូលជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់អនុសាសន៍ មុនចេញទៅសិក្សាប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា